Home Publicaties Op welke juridische valkuilen dient u zoal te letten bij de ontwikkeling van software?

Op welke juridische valkuilen dient u zoal te letten bij de ontwikkeling van software?

Op welke juridische valkuilen dient u zoal te letten bij de ontwikkeling van software?

Het ontwikkelen van software is meestal een kapitaalintensieve investering. Juridische bescherming tegen al het mogelijke misbruik is gewenst. Hieronder treft u een aantal aandachtspunten die in de juridische praktijk tot vragen van softwaremakers hebben geleidt. Heeft u hierover vragen neemt u dan vrijblijvend contact opnemen via: frank@kreinn.nl

Op welke wetgeving kunt u een beroep doen in geval van misbruik van software? En hoe ontstaat de bescherming?

  • Octrooi

 In bepaalde gevallen is het mogelijk om octrooi te vestigen op software. Dit is sterk afhankelijk van het type software dat u gaat ontwikkelen. In veel gevallen is het niet mogelijk om octrooi te vestigen op software.

  • De Auteurswet

Software wordt aangemerkt als werk in de zin van de Auteurswet. De maker van de software, ook wel de auteur genoemd, wordt automatisch beschermd tegen misbruik door anderen. De Auteurswet geeft namelijk bescherming van rechtswege, daar hoeft u niets voor te doen. U heeft als enige beslissingsrecht over de exploitatie van de software. Biedt de Auteurswet voldoende bescherming ? Nee, de bescherming is vaak nogal beperkt. De uitvoeringsvorm van de software wordt beschermd en niet het idee achter de software. De broncode is dan wel beschermd, echter als een concurrent een nieuwe code ontwikkelt –niet kopieert- , die praktisch tot hetzelfde in staat is, wordt het lastig om een succesvol beroep te doen op het Auteursrecht.

  • Het merkenrecht

Het is mogelijk om onderdelen van de software te beschermen via het merkenrecht. Zoals is de merknaam en het logo van de software. Voor een beroep op het merkenrecht is wel een registratie in het merken register vereist.

  • Samenwerken

Soms is het handig dat u de concurrentie aanbiedt om samen te werken.  Een licentie- of  een samenwerkingsovereenkomst kan dan uitkomst bieden.

De Werkgever-werknemer verhouding

Bij het ontwikkelen van software is het van belang dat u wordt aangemerkt als maker van de software. In het Auteursrecht geldt namelijk dat degene die een werk maakt, hierop de rechthebbende is. Als een werknemer in dienstverband een auteursrechtelijk werk maakt is de werkgever de rechthebbende is.

De voorwaarden voor het werkgeversauteursrecht zijn:

  • Dienstverband. Er moet sprake zijn van een arbeidsovereenkomst. Let op: freelancers en stagiaires vallen hier niet onder, uitzendkrachten wel.
  • Taakomschrijving. Het maken van het werk moet behoren tot het takenpakket behoren van de werknemer.
  • Bepaalde werken. Ook de arbeidsverhouding moet van dien aard zijn dat u zeggenschap heeft over de vorm waarin het concrete werk tot stand komt.
  • Andere afspraken. Een werknemer kan met de werkgever afspreken om van deze bepaling af te wijken.

 

De Werkgever-freelancer verhouding

Voor een overeenkomst van opdracht of een freelance-overeenkomst geldt bovenstaande niet. Aangezien vaak gewerkt wordt met freelancers bij het ontwikkelen van software is het wenselijk om heldere afspraken te maken over de auteursrechten. Dit kan door in de overeenkomst van opdracht een intellectueel eigendomsbeding op te nemen. Tevens is het mogelijk om een uitgebreide licentie (gebruikersrecht) overeen te komen of een overdracht van de auteursrechten af te sluiten. Het is belangrijk dat overeengekomen wordt dat de freelancer – voor  zover dit wettelijk mogelijk is – afstand doet van zijn persoonlijkheidsrechten. Door het opstellen van geheimhoudingsovereenkomsten kunt u voorkomen dat er inbreuk gemaakt wordt op uw IE-rechten. Ook in het geval van octrooirechten is het verstandig om in de overeenkomst van opdracht een intellectueel eigendomsbeding op te nemen.

Dynamiek van de praktijk

Zoals u kunt lezen vraagt de dynamiek van de praktijk dat u een beroep doet op verschillende juridische regelingen voor bescherming van uw belangen. In de praktijk vraagt uiteraard elke situatie weer om verschillende juridische aandachtspunten, die vaak vragen om maatwerk. Indien u naar aanleiding van deze tekst vragen heeft kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen via: frank@kreinn.nl