Home Publicaties Waar moet u opletten bij het vestigen van IE-rechten?

Waar moet u opletten bij het vestigen van IE-rechten?

Waar moet u opletten bij het vestigen van IE-rechten?

In dit artikel ga ik in op de belangrijkste aandachtspunten bij het vestigen van IE-rechten. Ik behandel hieronder een paar veel gebruikte IE-regelingen voor de ICT-sector. Let wel het IE-recht is complex en elke casus is anders. Voor vragen kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen via: frank@kreinn.nl

Waar kun je zoal rechten op vestigen?

Het is mogelijk om rechten te vestigen op producten, uitvindingen, (handels)namen, tekeningen, werken en merken. Hoe bescherming ontstaat is per afzonderlijke regelgeving weer verschillend. De verzamelnaam voor al deze regelingen is het intellectueel eigendom (IE).

Welke wettelijke regelingen zijn er zoal?

Het auteursrecht, portretrecht, beeldrecht, octrooirecht, merkenrecht, modellenrecht, databankenrecht en het handelsnaamrecht. De rechtsgebieden voor bescherming van domeinnamen en handelsgeheimen zijn tevens van belang.

Hoe ontstaat bescherming?

In het algemeen kan gesteld worden dat er twee belangrijke methoden zijn hoe rechtsbescherming ontstaat. Van rechtswege en via registratie.

Wanneer ontstaat bescherming van rechtswege?

Het recht op een handelsnaam, databank en het auteursrecht ontstaan van rechtswege. Door het werk te maken ontstaat het auteursrecht. Door een handelsnaam duurzaam te gebruiken ontstaat het handelsnaamrecht. Een registratie is niet vereist maar in verband met de eventuele bewijsvoering wel wenselijk.

Wanneer is registratie vereist?

Voor recht op een octrooi, merk, tekening of model is een registratie vereist. Als bijvoorbeeld het merk niet wordt ingeschreven in het merkenregister kunt u geen beroep doen op het merkenrecht. Daarnaast biedt bijvoorbeeld hetmodellenrecht een aanvulling op de bescherming die het auteursrecht en het merkenrecht bieden. Door het opstellen van overeenkomsten met derden (geheimhoudings-, licentie- en samenwerkingsovereenkomsten) kan u ook voorkomen dat er inbreuk gemaakt wordt op uw IE-rechten.

Zoals u leest is het per afzonderlijke regelgeving weer verschillend hoe bescherming ontstaat. De rechten, de rechthebbenden, aard, omvang en duur verschillen per regeling. De hoeveelheid van de diverse beschermingsmaatregelen en de mate van bescherming maakt het IE-recht complex. Tevens is het sterk afhankelijk van de casus welke regelgeving relevant is en welke niet. Voor een juiste mate van bescherming van uw belangen is het vaak nodig dat u een beroep doet op meerdere regelingen. Leest u ook het artikel over de aandachtspunten bij het ontwikkelen van software.

Indien u naar aanleiding van deze tekst vragen heeft kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen via: frank@kreinn.nl