Home Publicaties Waar moet u opletten bij het afsluiten van samenwerkingscontracten?

Waar moet u opletten bij het afsluiten van samenwerkingscontracten?

Waar moet u opletten bij het onderhandelen van samenwerkingscontracten?

In dit artikel ga ik in op de belangrijkste aandachtspunten bij het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst. Let wel een standaardsamenwerkingsovereenkomst die van toepassing is op elke situatie, bestaat niet. Ik behandel hieronder een paar veel gebruikte overeenkomsten in de ICT-sector, en ga in op die zaken waarin ik in de praktijk gezien heb waarin debat ontstond.

Indien u naar aanleiding van deze tekst vragen heeft kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen via: frank@kreinn.nl

In het algemeen:Het is belangrijk dat u voor ogen houdt welke doelstelling gehaald dient te worden. Hoe u omgaat met de inbreng van kennis en rechten, en hoe daarmee wordt omgegaan in geval van een beëindiging. Hoe wilt u de opbrengsten en risico’sverdelen? Voor hoe lang bent u van plan samen te werken? En hoe kan deze samenwerking eventueel beëindigd worden?

De aandeelhoudersovereenkomst: Bij aandeelhoudersovereenkomsten is het van belang goed overeen te komen onder welke voorwaarden nieuwe aandelen uitgegeven mogen worden. Dit kan namelijk een probleem worden indien meer kapitaal nodig is om te groeien. In de beginfase denkt men vaak niet over een exit van aandeelhouders en een uitkoopregeling.

De geheimhoudingsovereenkomst: Bij de geheimhoudingsovereenkomsten is het van belang duidelijk te omschrijven wat onder de overeenkomst valt. Hierbij is het van belang dat duidelijk is wat de doelstelling van de geheimhouding is.

Inhuur en detachering van ICT-personeel: Bij de inhuur en detachering van ICT-personeel is het van belang dat duidelijk is wat de verwachtingen zijn. De duur, de kwaliteit, de wijze en tijdstip van betaling en geheimhoudingen zijn aandachtspunten. Ziet u onder het item over de ontwikkeling van software waar u zoal op moet letten bij de inhuur van een zzp’er.