Home Diensten Samenwerkingscontracten Waar moet u opletten bij het onderhandelen van samenwerkingscontracten?

Waar moet u opletten bij het onderhandelen van samenwerkingscontracten?

Ik behandel hieronder een paar veel gebruikte samenwerkingscontracten, en ga in op die zaken waarin ik in de praktijk gezien heb waarin debat ontstond. Indien u naar aanleiding van deze tekst vragen heeft kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen via: frank@kreinn.nl

In het algemeen

Houdt goed voor ogen welke doelstelling behaald dient te worden.Vragen die u zichzelf hierbij kunt stellen:

  • Hoe gaat u om met de inbreng van kennis en rechten?
  • Hoe wordt  hiermee omgegaan in geval van een beëindiging.
  • Wat is de verdeling van de opbrengsten en risico’s?
  • Hoe lang bent u voornemens samen te werken?
  • Op welke gronden kunt u deze samenwerking beëindigen?

De aandeelhoudersovereenkomst

Bij aandeelhoudersovereenkomsten is het zaak dat duidelijk is onder welke voorwaarden nieuwe aandelen uitgegeven mogen worden. De ervaring heeft geleerd dat het voor problemen kan zorgen als dit niet vooraf vastgesteld is. Bijvoorbeeld op het moment dat meer kapitaal nodig is om te groeien. In de beginfase denkt men vaak niet over een exit van aandeelhouders en een uitkoopregeling na. Het is wel degelijk van belang hier duidelijke afspraken over te maken.

De geheimhoudingsovereenkomst

In een geheimhoudingsovereenkomst dient u concreet te omschrijven wat onder de overeenkomst valt. Uitgangspunt hierbij is een duidelijke doelstelling van de geheimhouding.

Inhuur en detachering van personeel

Bij de inhuur en detachering van personeel is het belangrijk dat de wederzijdse verwachtingen helder zijn. De duur, de kwaliteit, geheimhoudingen en de wijze en tijdstip van betaling en geheimhoudingen zijn aandachtspunten.