Home Diensten Procederen Waar moet u zoal op letten bij het vestigen van IE-rechten?

Waar moet u zoal op letten bij het vestigen van IE-rechten?

Hieronder treft u enkele veel gebruikte IE-regelingen voor de ICT-sector. Let wel het IE-recht is complex en elke casus is anders. Indien u naar aanleiding van deze tekst vragen heeft kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen via: frank@kreinn.nl

Waar kun je zoal rechten op vestigen?

Het is mogelijk om rechten te vestigen op producten, uitvindingen, (handels)namen, tekeningen, werken en merken. Hoe bescherming ontstaat is per afzonderlijke regelgeving weer verschillend. De verzamelnaam voor al deze regelingen is het intellectueel eigendom (IE).

Welke wettelijke regelingen zijn er zoal?

De wettelijke regelingen omtrent deze rechten zijn:

  •  auteursrecht
  • portretrecht
  • beeldrecht
  • octrooirecht
  • merkenrecht
  • modellenrecht
  • databankenrecht
  •  handelsnaamrecht.

De rechtsgebieden voor bescherming van domeinnamen en handelsgeheimen zijn tevens van belang in deze.

Hoe ontstaat bescherming?

In het algemeen kan gesteld worden dat er twee belangrijke methoden zijn hoe rechtsbescherming ontstaat. Van rechtswege en via registratie.

Wanneer ontstaat bescherming van rechtswege?

Het recht op een handelsnaam, databank en het auteursrecht ontstaat van rechtswege. Door het werk te maken ontstaat het auteursrecht. Door een handelsnaam duurzaam te gebruiken ontstaat het handelsnaamrecht. Een registratie is niet vereist maar in verband met eventuele bewijsvoering wel wenselijk.

Wanneer is registratie vereist?

Voor recht op een octrooi, merk, tekening of model is een registratie vereist. Als het merk niet wordt ingeschreven in het merkenregister, kunt u geen beroep doen op het merkenrecht. Daarnaast biedt het modellenrecht een aanvulling op de bescherming die het auteursrecht en het merkenrecht bieden. Door het opstellen van overeenkomsten met derden (geheimhoudings-, licentie- en samenwerkingsovereenkomsten) kunt u ook voorkomen dat er inbreuk gemaakt wordt op uw IE-rechten.

De dynamiek van de praktijk

Per afzonderlijke regelgeving is het verschillend hoe bescherming ontstaat. Derechten, de rechthebbenden, aard, omvang en duur verschillen per regeling.De hoeveelheid van de diverse beschermingsmaatregelen en de mate van bescherming maakt het IE-recht complex. Tevens is het sterk afhankelijk van de casus welke regelgeving relevant is en welke niet. Voor een juiste mate van bescherming van uw belangen is het vaak nodig dat u een beroep doet op meerdere regelingen. Meer informatie leest u hier ‘Op welke valkuilen moet u letten bij de ontwikkeling van software?’