Home Diensten Privacy en Data

Privacy en Data

Kreatieve en innovatieve technologische ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat data- en privacybescherming belangrijke juridische onderwerpen zijn geworden. Dataverzameling is een verdienmodel geworden, en door het gebruik van allerlei nieuwe technieken nemen de mogelijkheden om gebruik te maken van persoonsgegevens steeds meer toe. Dit heeft geleid tot nieuwe en strengere wet- en regelgeving – zoals de privacy- en cookiewetgeving-. In deze voortdurend veranderende wereld is het belangrijk te weten wat de juridische mogelijkheden en beperkingen zijn. De juiste kennis van technologie en van het recht is hierbij essentieel. Wij beschikken over deze kennis en adviseren u hier graag over.

Wat doen we?

  • Privacy Impact Assessments (PIA), Privacy quickscans en audits.
  • Opstellen en controleren van een Privacy- en Cookieverklaring.
  • Advies over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) (AVG) en andere privacygerelateerde vragen.
  • Gestandaardiseerde verwerkersovereenkomsten.
  • Advies over databescherming en de registratie van een datalek.
  • Advies over Datahandel, E-mail marketing en Affiliatie-marketing.