Home Diensten Overeenkomsten Voorbeelden van veel voorkomende ICT-contracten met daarbij de aandachtspunten

Voorbeelden van veel voorkomende ICT-contracten met daarbij de aandachtspunten

Het ICT-recht is een verzamelnaam voor verschillende soorten juridische overeenkomsten. Deze overeenkomsten hebben afzonderlijk van elkaar weer verschillende aandachtspunten. Elke situatie is anders en maatwerk is in veel gevallen van belang. Voor de juiste juridische bescherming dienen meestal meerdere ICT-overeenkomsten gecombineerd te worden. Indien u naar aanleiding van deze tekst vragen heeft kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen via: frank@kreinn.nl

Hieronder treft u enkele voorbeelden van veel voorkomende ICT-contracten met daarbij de aandachtspunten:

De softwarelicentie-overeenkomst

In een softwarelicentie-overeenkomst wordt opgenomen onder welke voorwaarden u software kunt en mag gebruiken. Dit kan worden vastgelegd in een gestandaardiseerde eindgebruikersovereenkomst (EULA), of in een ASP-overeenkomst. Het is belangrijk goed overeen te komen wat de verwachtingen zijn. Wat mag wel en wat mag niet, wat kan wel en wat kan niet? Verder is aan te raden om  afspraken te maken over de onderhoudsverplichtingen, de prijs en de aansprakelijkheid. Zo voorkomt u dat hier verschillen van inzicht over ontstaan.

De softwareontwikkelingsovereenkomst

Bij het maken van nieuwe software doen zowel de maker als afnemer er goed aan om concrete afspraken te maken over elkaars verwachtingen. Zo is het belangrijk dat u let op welke ontwikkel- en project methodiek gebruikt wordt. En kunt u het beste in een vroeg stadium afspraken maken over de opleverdatum, de kwaliteit, de service en de licentierechten.

De SLA-overeenkomst

De Service Level Agreement (SLA) vormt vaak een onderdeel van een ICT-overeenkomst. In een aparte sectie van de overeenkomst worden tussen leverancier en afnemer afspraken gemaakt over service levels die behaald dienen te worden. Denkt u bijvoorbeeld hierbij aan beschikbaarheid, rapportage, controle en meting. Verder is het van belang om in de SLA op te nemen hoe er om wordt gegaan met de herziening van de service levels.

De cloud computingovereenkomst

Cloud computing is een service model waarbij tussen leverancier en afnemer afspraken worden gemaakt over de levering van diensten ‘in de cloud’. Denk hierbij aan software, de opslag van data of bijvoorbeeld een automatiseringsdienst. De SAAS (software as a service) is het bekendste voorbeeld hiervan. Het is belangrijk goed overeen te komen wat de verwachtingen van de cloud dienst zijn. Zo voorkomt u dat er  verschil van inzicht ontstaat over de kwaliteit van de dienstverlening. Maak bijvoorbeeld afspraken inzake het licentiemodel, de escrow regeling en de release.

De escrow-overeenkomst

Een escrow-overeenkomst is een overeenkomst tussen drie partijen: de leverancier, de afnemer en een derde (ook wel de escrow agent genoemd). Het doel hierbij is ervoor te zorgen dat de eindgebruiker altijd kan beschikken over de laatste versie van de broncode. Door deze in een depot te plaatsen bij de escrow agent, wordt voorkomen dat de bedrijfsvoering waarop de software draait in gevaar komt.

De webhosting-overeenkomst

Een webhosting-overeenkomsten is een overeenkomst voor het toegankelijk maken van een website. Het is onder meer van belang dat u aandacht schenkt aan een exit, de beschikbaarheid, privacy en data bescherming.