Home Diensten Intellectueel eigendom

Intellectueel eigendom

Kreatieve en innovatieve technologische ontwikkelingen zijn vaak kapitaalintensieve investeringen. Met het intellectueel eigendomsrecht kunt u deze investeringen beschermen. Het is mogelijk om rechten te vestigen op producten, uitvindingen, (handels)namen, tekeningen, werken en merken. Het intellectueel eigendomsrecht (IE-recht) omvat hiervoor verschillende wettelijke regelingen. Hoe bescherming ontstaat is per afzonderlijke regelgeving verschillend. De rechten, de rechthebbenden, aard, omvang en duur verschillen per regeling. In dit artikel leest u waar u zoal op moet letten bij het vestigen van IE-rechten.

De hoeveelheid diverse beschermingsmaatregelen en de mate van bescherming maken het IE-recht complex. Het is vaak raadzaam van meerdere regelingen gebruik te maken voor een optimale bescherming. De juiste kennis van technologie en van het recht is hierbij essentieel. Wij beschikken over deze kennis. Wij adviseren u dan ook graag hierover.

Wat doen we?

  • Maatwerk advies bij het beschermen van uw belangen. Met onze quickscan kunnen we voor uw nagaan of uw huidige bescherming up-to-date is

Met welke IE regelingen kunnen wij u zoal helpen?

  • Het auteursrecht
  • Het portretrecht
  • Het beeldrecht
  • Het merkenrecht
  • Het modellenrecht
  • Het databankenrecht
  • Het handelsnaamrecht
  • De rechtsregelingen voor bescherming van domeinnamen en handelsgeheimen

Gaat u software ontwikkelen? Leest u dan dit artikel over de juridische valkuilen bij de ontwikkeling van software.