Home Diensten

Diensten

Technologische ontwikkelingen bieden telkens nieuwe ondernemerskansen en zorgen voor nieuwe juridische vraagstukken. Kreinn helpt u met het businesswise invullen hiervan.

Informatie, Communicatie en Technologierecht zijn dynamische rechtsgebieden. Bij vraagstukken op dit gebied is de juiste kennis van meerdere rechtsgebieden en van technologie nodig. Kreinn beschikt over deze kennis en kan zo op een adequate manier inspelen op trends en ontwikkelingen.

Wat bieden we aan?

  • Procederen bij geschillen.
  • Advies over technologische juridische vraagstukken. Intellectueel eigendom, ICT-contracten, Samenwerkingscontracten en Privacy en Data.
  • Maatwerk bij het opstellen en uitonderhandelen van juridische contracten. Elke situatie is anders en maatwerk kan essentieel zijn, terwijl in andere gevallen een standaardoplossing voldoende is. Via een quickscan gaan wij voor u na of uw bestaande overeenkomsten up-to-date zijn.
  • Gestandaardiseerde overeenkomsten voor onze abonnementhouders. Wij hebben hiervoor een checklist en gestandaardiseerde overeenkomsten opgesteld waarmee u kunt beoordelen of de overeenkomsten die u wilt afsluiten voldoen aan een aantal randvoorwaarden.
  • Vrij toegankelijke informatie onder DENKTANK. Hier kunt u juridische aandachtspunten vinden waar u op moet letten wanneer u actief bent in de ICT-sector.

Ondernemen in de wereld van morgen.